Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica)
integrat si inovativ de formare profesionala
continua a personalului didactic din regiunile
Bucuresti – Ilfov si Sud – Muntenia
Welcome Image
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Noutati

Rezultate anticipate

Rezultatele anticipate a fi realizate pe parcursul proiectului sunt corelate logic şi cronologic cu activităţile şi subactivităţile proiectului, astfel încât atingerea unui rezultat să conducă la atenuarea sau eliminarea unei cauze care a generat una dintre nevoile identificate ale grupului ţintă.

În cadrul proiectului se urmăreşte ca realizarea tuturor rezultatelor să aibă ca efect atingerea obiectivului general şi a celor specifice şi să conducă la o îmbunătăţire a situaţiei în privinţa problemei care a generat necesitatea proiectului:

 • 6000 de cadre didactice ISCED 0-6 participă la programul integrat de formare, cu indicator de rezultat 75% absolvenţi certificaţi;
 • toate cele 6000 de cadre didactice participă la modulul 1 al programului, iar 3000 dintre acesta la modulele 2,3 şi 4 din cadrul programului, cu indicator de rezultat 90%;
 • 60 cadre didactice dintre cele 6000 de persoane ale grupului ţintă, „agenţi de formare”, participă la schimburi de experienţă transnaţionale;
 • 3 cursuri de formare continuă adresate cedrelor didactice ISCED 0-6 acreditate CNFP;
 • 4 pachete de suport de curs pentru modulele de formare (Formarea competenţelor IT – certificare ECDL; Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe; Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de criză; Metode interactive de predare – învăţare) sunt distribuite fiecărui participant la curs;
 • 1 site proiect şi aplicaţie specializată care să asigure managementul resursei umane în materie de perfecţionare continuă;
 • 1 ghid de utilizare a sistemului performant care să asigure managementul resursei umane în materie de perfecţionare continuă;
 • 36 materiale postate pe site-urile partenerilor privind promovarea şi evoluţia proiectului;
 • 4 conferinţe de promovare şi diseminare a rezultatelor/exemplelor de bună practică dezvoltate în cadrul proiectului şi a programului integrat de formare continuă inovativ care asigură un învăţământ de calitate;
 • 12 anunţuri în presă cu privire la lansarea/promovarea/finalizarea proiectului;
 • 1000 postere pentru promovarea programului de formare dezvoltat în cadrul proiectului şi semnalizarea locaţiilor în care au loc activităţile proiectului, precum şi a unităţilor de învăţământ din care provine grupul ţintă.