Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica)
integrat si inovativ de formare profesionala
continua a personalului didactic din regiunile
Bucuresti – Ilfov si Sud – Muntenia
Welcome Image
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Noutati

Obiective

Obiectivul general îl reprezintă îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia la oportunităţi de formare profesională iniţială şi continuă, prin dezvoltarea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare şi TIC, pentru asigurarea unui învăţământ de calitate prin intermediul unui program multiregional inovativ de formare bazat pe domenii prioritare în educaţie şi resurse digitale.

Obiectivele specifice sunt:

  • Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din sectorul educaţiei şi din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia;
  • Dezvoltarea competenţelor în domeniile TIC, proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe, managementul clasei – gestionarea situaţiilor de criză, metode interactive de predare-învăţare, recunoscute la nivel naţional (prin certificări CNFP) şi internaţional (prin certificarea ECDL – Permisul European de Conducere al Computerului) pentru cadrele didactice (ISCED 0-6) din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia;
  • Actualizarea aplicatiei specializate care să asigure managementul resursei umane în materie de perfecţionare continuă, implementat în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia;
  • Îmbunătăţirea managementului şi calităţii programelor de formare iniţială şi continuă şi de perfecţionare obligatorie pentru cadrele didactice;
  • Promovarea şi disemnarea rezultatelor/exemplelor de bună practică, dezvoltate în cadrul proiectului şi a programului integrat/inovativ de formare continuă care asigură un învăţământ de calitate, în rândul a 6000 cadre didactice din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia;