Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica)
integrat si inovativ de formare profesionala
continua a personalului didactic din regiunile
Bucuresti – Ilfov si Sud – Muntenia
Welcome Image
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Noutati

Activităţile proiectului

Activităţile proiectului „Programul IT&S (TIC şi Strategie Didactică) integrat şi inovativ de formare profesională continuă a personalului didactic din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia” sunt:

Activitatea 0. Activităţi de management al proiectuluiActivitatea 1. Promovarea importanţei formării iniţiale şi continue a personalului didacticActivitatea 2. Dezvoltarea, acreditarea şi furnizarea de programe de formare şi de perfecţionare pentru cadrele didactice din grupul ţintăActivitatea 3. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea unei platforme educaţionale destinată dezvoltării resurselor umane din educaţie şi formare profesionalăActivitatea 4. Activităţi inovatoare interregionale şi transnaţionale; organizarea unor schimburi de experienţă transnaţionale