Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica)
integrat si inovativ de formare profesionala
continua a personalului didactic din regiunile
Bucuresti – Ilfov si Sud – Muntenia
Welcome Image
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Noutati

Prima pagină

Proiectul “Programul IT&S (TIC şi Strategie Didactică) integrat şi inovativ de formare profesională continuă a personalului didactic din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia” îşi propune îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia la oportunităţi de formare profesională iniţială şi continuă, prin dezvoltarea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare şi TIC, pentru asigurarea unui învăţământ de calitate prin intermediul unui program multiregional inovativ de formare bazat pe domenii prioritare în educaţie şi resurse digitale.

Despre proiect:
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Număr de identificare al contractului: 61515
Durata: 36 luni
Proiectul este cu implementare la nivel multi-regional cu o abordare transnaţională, iar dimensiunea teritorială acoperă atât mediul urban cât şi mediul rural.